Сторінка психолога

Актуальні проблеми які виникають під час змішаної та дистанційної форми навчання

28 квітня 2023 року практичний психолог ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» Обертайло Леся Юріївна провела друге засідання психолого-педагогічного семінару з педагогічним колективом на тему: “Актуальні проблеми які виникають під час змішаної та дистанційної форми навчання”.
У процесі роботи були розглянуті проблемні питання здійснення психолого-педагогічної діяльності у період воєнного стану:
– як розвивати позитивну навчальну мотивацію серед здобувачів освіти під час змішаної та дистанційної форми навчання;
– проблеми, які виникають під час навчання в період воєнного стану;
– відчуття захищеності та безпеки здобувачів освіти. Правила безпеки під час повітряних тривог.

Профілактика професійного вигорання

Психічне здоров’я педагога – одна з умов, яка забезпечує досягнення завдань освіти. Проте високе емоційне напруження, яке є постійним атрибутом педагогічної діяльності, може викликати порушення стійкості психічних функцій, цілісності особистості педагога, а отже, призводиити до зниження його психологічної адаптивностіі і навіть до соматичних захворювань. Професія педагога як така, що належить до стресогенних професій, ускладнюється дією багатьох негативних факторів, один з яких є емоційне вигорання.
Сьогодні одним із актуальних та важливих завдань у роботі практичного психолога є профілактика синдрому професійного вигорання педагогів. Тому 27.04.2023 року практичний психолог ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» Обертайло Леся Юріївна провела тренінг з педагогічним колективом на тему: «Екологія душі. Профілактика професійного вигорання». Метою заходу було ознайомлення педагогів з поняттям “професійне вигорання”, його основними причинами, симптомами та наслідками, формування навиків у педагогічних працівників таких як турбота про себе та власне здоров’я, підвищення самооцінки, їх впевненості у собі та власних силах, створення умов для психологічного розвантаження, надання дієвих рекомендацій щодо профілактики вигорання та стабілізації емоційного стану.

Попередження ПВК "Редан"

Немає сенсу робити вигляд, що проблеми не існує, тим паче, що діти вже можуть знати більше, ніж ми.
У лютому 2023 року в Україні зафіксований деструктивний молодіжний рух «РЕДАН», який все більше набирає популярності. Найкращою профілактикою захисту підлітків від негативного впливу таких об’єднань – це розвивати в них уміння приймати рішення самостійно. Для того, щоб сформувати таку навичку, важливо постійно спілкуватись з підлітками, питати їхню думку, надавати їм право вибору та право рішення. А також необхідно навчити підлітків говорити «ні», володіти різними формами відмови.
Тому з метою здійснення роз’яснювально-профілактичної роботи серед здобувачів освіти, їх батьків (законних представників), щодо недопущення випадків порушення громадського порядку неповнолітніми, участі у проросійських неформальних течіях практичний психолог ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» Обертайло Леся Юріївна провела семінар з педагогічним колективом на тему: «Що потрібно знати, щоб попередити ПВК «Редан».
У процесі роботи педагогічний колектив ознайомився з субкультурою ПВК “Редан”, історією виникнення, поширення в Україні з метою формування профілактичних заходів, щодо запобігання та протидії молодіжного угрупування на території навчального закладу.