Протидія булінгу

План заходів протидії Булінгу

План заходів, спрямованих на запобігання

та протидію булінгу (цькуванню) у

ДНЗ «Крижопільський професійнйи будівельний ліцей»

на 2023/2024 навчальний рік

 

 

н/п

 

Заходи

Терміни виконання

     Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення

попередження насильства та булінгу (цькування)

1

Підготовка наказу «Про організацію роботи з питань протидії булінгу (цькування) у закладі освіти»

Вересень

Лупол В.М.

2

Підготовка наказу «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти»

Вересень

Лупол В.М.

3

Затвердження на педраді плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у 2023/2024 н. р.

Серпень-вересень

Лупол В.М.

4

Наради з питань профілактики булінгу (цькування):

з педагогічнимипрацівниками;

з технічнимперсоналом.

Вересень

Лупол В.М.

5

Обговорення правил поведінки в групах, оформлення правил у вигляді наочних стендів

Вересень

Класні керівники

6

Організація механізмів звернення для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Вересень

класні керівники

7

Поновлення інформації про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу освіти

Жовтень

Лупол В.М.

8

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування)

Листопад

Лупол В.М.

9

Виступи на батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі

Жовтень-листопад

Адміністрація,

класні керівники

Робота з працівниками ліцею

10

Проведення навчальних занять для педагогів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування на них

Січень-лютий

Голови МК

11

Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти

 

Тамбовцева А.С.

12

Співбесіда з класними керівниками, майстрами в/н за результатами діагностики класного колективу

За результатами І та ІІ семестрів

Лупол В.М.

Тамбовцева А.С.

13

Консультування класних керівників, майстрів в/н у разі виникнення проблемних ситуацій

Протягом року

Лупол В.М.

Робота із здобувачами освіти

14

Проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Протягом року

Класні керівники,

Тамбовцева А.С., запрошені спеціалісти

15

Тиждень толерантності

Листопад

Лупол В.М.

класні керівники

вихователі

16

Інформаційна акція «16 днів проти насильства»

Листопад – грудень

Лупол В.М.

Тамбовцева А.С.

17

Години спілкування «Булінг: міфи та реальність», «Не допускай насилля над ближнім», «Допоможи другу» тощо

Жовтень-

листопад

Класні керівники, вихователі

18

«Година з психологом»: розмови про булінг, творення власного серця доброти

Березень

Тамбовцева А.С.

19

Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Як подолати булінг»

Квітень-

травень

Класні керівники, вихователі

20

Заняття з елементами тренінгу «Спілкування з однолітками», «Як протистояти тиску однолітків», «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», «Вчимося безпечної поведінки в мережі Інтернет».

Протягом року

Тамбовцека А.С.

класні керівники, запрошені спеціалісти

21

Виставка малюнків «Ми різні, але рівні»

Квітень

Лупол В.М.

22

Бесіди учнів щодо протидії булінгу (цькуванню) з представниками поліції, соціальної служби тощо

Протягом року

Лупол В.М.

Робота з батьками

23

Тематичні батьківські збори «Протидія булінгу (цькуванню) в учнівському середовищі»

Впродовж року

за потреби

Дирекція ліцею,

класні керівники

майстри в/н

24

Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Січень

Тамбовцева А.С.

25

Тематичні батьківські збори в класах «Безпечна поведінка дітей в мережі Інтернет», «Булінг та кібербулінг»

Впродовж року

Класні керівники,

26

Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми

Впродовж року/за потреби

голови МК,

класні керівники,

майстри в/н

27

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

За потреби

Класні керівники,

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

28

Самооцінка закладу освітиза показниками  безпеки, комфортності, інклюзивності

2 рази на рік

Дирекція ліцею,

колектив закладу

29

Анонімне анкетування учнів І курсу про випадки булінгу (цькування) у школі

Грудень

Тамбовцева А.С..

30

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та педагогів.

Лютий

Тамбовцева А.С.

31

Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти

За потреби

Лупол В.М.

32

Підготовка звіту про виконання плану заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Червень

Лупол В.М.

 

 

Зразок та порядок подання заяви

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) у 

ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»

 

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу. 

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява). 

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує секретар, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу. 

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності –  директор ліцею Бурдейний В.М. або його заступник. 

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування). 

6. Форма та примірний зміст Заяви

7. Датою подання заяв є дата їх прийняття. 

8. Розгляд Заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.

Форма заяви на доведені випадки булінгу

Усі учасники освітнього процесу у разі виявлення випадків булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб, в обов’язковому порядкупротягом дня повідомляють керівника закладу освіти у письмовій формі – заява.

Оформлення заяв

Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати: – прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон; – навести розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу (цькування); – зазначити дату подання заяви та підписати особисто.

 

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ДЛЯ БАТЬКІВ

 

Директору (повна назва закладу освіти) ПІБ

_______________ (ПІБ одного з батьків)

___________________ (адреса фактичного

проживання)

Контактний телефон:

 

ЗАЯВА

Доводжу до Вашого відома, що останнім часом мій син (донька)______________________________ (ПІБ дитини), постійно зазнає

морального та фізичного тиску з боку студента (студентки) _______(групи)

______________________________________________ (ПІБ учнів кривдників).

Прошу терміново розібратися в ситуації, що склалася.

Додатково вказати обставини, причини, можливі попередні прояви булінгу,

прізвища присутніх про вчинені дій, які постраждалий визнав як булінг тощо.

Додати документи, письмові свідчення, посилання на інші джерела, які

можуть містити докази булінгу (цькування) тощо.

Дата_________________ Підпис ______________

 

 

 

Відповідальна особа

 

1. Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників (заступник директора з виховної роботи Лупол В.М.)

2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.

 

 

 

 

 

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) 

 

1. За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб. 

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін. 

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання. 

4. Комісія створюється наказом керівника закладу. 

5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи. 

6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами. 

7. Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей. 

8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого. 

9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

 

Терміни подання та розгляду заяв

 

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву. 

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом  1 робочого дня з дати подання Заяви. 

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3  робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування. 

4. За результатами розслідування протягом 1 робочого дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії

 

 

Порядок реагування

 

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у

ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»

та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

 

1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

              2.  Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

кривдник (булер) – учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

потерпілий (жертва булінгу) – учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);

спостерігачі – свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

сторони булінгу (цькування) – безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладі освіти, є:

замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

 неврівноважена поведінка;

агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства; різка зміна звичної для дитини поведінки;

уповільнене мислення, знижена здатність до навчання; відлюдкуватість, уникнення спілкування;

ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;

занижена самооцінка, наявність почуття провини;

поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;

демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу; схильність до пропуску навчальних занять;

відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття; депресивні стани;

аутоагресія (самоушкодження);

суїцидальні прояви;

явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо);

намагання приховати травми та обставини їх отримання;

скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;

наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту;

наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.     

4. До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

інші правопорушення насильницького характеру.

5. Суб’єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти є:

служба освітнього омбудсмена;

служби у справах дітей;

управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

органи місцевого самоврядування;

керівники та інші працівники закладу освіти;

засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган;

територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

6.  Педагогічні  та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов’язані:

вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

7.  Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення. 

Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в Луцькому ліцеї № 1; визначає заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування); надає рекомендації для педагогічних працівників щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу і для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

8. Згідно з КУпАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення) булінг (цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 40 годин громадських робіт. Якщо булінг (цькування) вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин. Булінг (цькування), вчинений малолітньою або неповнолітньою особою, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють.

   9. Реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти передбачає застосування до сторін булінгу (цькування) заходів виховного впливу. Заходи виховного впливу – це заходи, які застосовуються під час освітнього процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки у міжособистісних стосунках.

    10. Заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) в закладі освіти застосовуються з метою:

відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу (цькування) після відповідного випадку;

недопущення повторення випадку булінгу (цькування) між сторонами булінгу (цькування);

загальної превенції випадків булінгу (цькування).

   11. Необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування), зокрема:

мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми виховного впливу;

критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими результатами заходів виховного впливу.

Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін булінгу (цькування) та необхідність їх коригування визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) на черговому засіданні.

   12. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними працівниками закладу освіти, фахівцями служби у справах дітей та управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів Національної поліції України та інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування).

   13. Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти під час реалізації заходів виховного впливу діють у межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

    14.Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у класі, в якому стався випадок булінгу (цькування), здійснюють у межах своїх посадових обов’язків практичний психолог та соціальний педагог, зокрема:

діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;

розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків та інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків та інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу;

розробку профілактичних заходів.

У разі відсутності практичного психолога та соціального педагога в закладі освіти супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування), здійснюють працівники служби у справах дітей та управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.